TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

Chương trình DDP – Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme)
LKĐT bậc đại học, hệ chính quy giữa Học viện Tài chính và University of Greenwich (UK)
Khóa DDP6 (2021-2025)
(Điền đầy đủ thông tin và nhấn chuột vào Search để tra cứu)